Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập một virtual host.

Thiết lập Virtual host để làm gì? Virtual host sẽ giúp bạn chạy mã nguồn website của bạn ở localhost (máy tính của bạn) dưới dạng 1 đường dẫn như “http://blogcuatoi.com” hoặc “http://toilamblog.com” …

Dưới đây là cách thiết lập một virtual host trên MacOS (sử dụng MAMP) hoặc Windows (sử dụng Xampp) để chạy 1 website wordpress (hoặc bạn cũng có thể áp dụng với những loại website khác).

Ví dụ bạn đặt thư mục chứa source nguồn website tại “C://xampp/htdocs/blogcuatoi”, thì như cách thông thường bạn sẽ chạy website của bạn bằng đường dẫn “http://localhost/blogcuatoi”. Với đường dẫn như trên thì website của bạn vẫn hoạt động bình thường không vấn đề gì cả. Nhưng nếu bạn muốn website của mình chạy dưới dạng một domain như “http://blogcuatoi.com” thì phải làm như thế nào?
Lưu ý: Trong hướng dẫn này mình đang sử dụng port mặc định là 80.

Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cách thực hiện điều này trên MacOS.

Trên MacOS hiện tại mình sử dụng công cụ MAMP để chạy webserver. Mình thấy công cụ này khá đơn giản và hỗ trợ nhanh chóng cho việc tạo virtual host.

Trước hết các bạn mở công cụ MAMP lên và chọn vào mục Hosts

Tạo virtual host với MAMP
Tạo virtual host.

Tại đây bạn nhấn vào dấu + bên dưới để tạo một host mới. Sau đó sẽ có 1 popup hiện ra để cho phép bạn tùy chọn thiết lập. (Ở đây mình đang sử dụng mã nguồn wordpress).
Các bạn có thể tải mã nguồn wordpress về trước hoặc MAMP sẽ giúp bạn tải về mã nguồn. Ở đây mình đã tải về mã nguồn trước và đặt trong thư mục blogcuatoi.

Thiết lập thông số cho virtual host
Thiết lập thông số cho virtual host.

Như hình trên bạn sẽ thấy có mục Document root đây là đường dẫn đến thư mục chứa source của website, tạm thời mình không cần quan tâm đến mục này.
Tiếp theo bạn chọn vào create a database (nếu bạn đã tạo 1 database trước đó thì có thể bỏ qua) và nhấn Continue.
Tại bước tiếp theo bạn thiết lập tên database và chọn user của mysql và nhấn Continue.

Tạo database với MAMP
Tạo database

Ở bước tiếp theo MAMP sẽ hỏi bạn nơi lưu source nguồn website.

Chọn nơi lưu trữ mã nguồn
Chọn nơi lưu trữ source nguồn.

Sau khi chọn nơi lưu trữ source nguồn của website, bạn nhấn Save để hoàn tất. MAMP sẽ yêu cầu restart lại server.
Sau khi thiết lập hoàn tất bạn sẽ có kết quả như hình dưới đây

Kết quả sau khi thiết lập MAMP

Khi này bạn có thể mở trình duyệt web lên và gõ đường dẫn http://blogcuatoi.com là bạn có thể truy cập được vào website của bạn.

Chạy đường dẫn sau khi thiết lập

Cài đặt virtual host trên windows.

Đối với hệ điều hành windows thì sẽ có một chút phức tạp. Bạn cần phải chỉnh sửa một số file cấu hình.

Trước tiên bạn cần phải cài đặt webserver, ở đây mình sử dụng Xampp.
Sau khi cài đặt xong Xampp và tải source nguồn website về thì chúng ta tiến hành chỉnh sửa nội dung của 2 files sau:
1. C:/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf
2. C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts

Đối với file C:/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf bạn thêm đoạn mã sau vào cuối cùng của file

<VirtualHost *:80>
  ##ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
  DocumentRoot "C:/source/blogcuatoi"
  ServerName dummy-host2.example.com
  ##ErrorLog "logs/dummy-host2.example.com-error.log"
  ##CustomLog "logs/dummy-host2.example.com-access.log" common
  <Directory "C:/source/blogcuatoi">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    DirectoryIndex index.php
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Kết quả sẽ giống thế này

Chỉnh sửa file https-vhosts cho xampp
Sửa file https-vhosts.conf

Tại DocumentRoot bạn thay đổi “C:/source/blogcuatoi” thành nơi chứa source nguồn của bạn.
Ví dụ: “D:/source_cua_ban/blogcuatoi” .
Chú ý là có 2 dấu nháy kép “” nhé.

Tiếp đến là chỉnh sửa file C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts.
Lưu ý: nếu như bạn không thể lưu lại file này sau khi chỉnh sửa thì bạn nên copy file này ra 1 nơi nào đó, như Desktop chẳng hạn. Sau đó bạn tiến hành sửa file này ngoài Desktop rồi sau đó chép đè file này vào thư mục C:/Windows/System32/drivers/etc/. Tên file vẫn phải là hosts nhé.
Trong file hosts đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào cuối cùng của file

127.0.0.1  blogcuatoi.com

Kết quả sau khi sửa file hosts

Thêm hostname cho file hosts

Khi thiết lập xong những bước trên, bạn cần khởi động lại xampp để nó nhận những cấu hình vừa thiết lập.
Nếu làm chính xác như trên, bạn mở trình duyệt web bất kì và gõ đường dẫn http://blogcuatoi.com, website của bạn sẽ được tải lên.

Kết quả sau khi thiết lập virtual host trên windows

Trên đây là cách thiết lập một Virtual host cho website. Nếu bạn thấy hay hoặc có ích vui lòng để lại một like hoặc một comment.
Nếu mình có gì sai sót vui lòng để lại góp ý của bạn để mình có thể hoàn thiện hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây